Портфоліо

Інформаційний портал Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА

Інформаційний портал Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА

Інформаційний портал Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Сайт побудований за багатороздільним принципом з головною сторінком та внутрішніми сторінками, в який відображається інформаційне ноповнення відповідного розділу. Інформацйне наповнення сайту здійснюється за допомогою власній платформі керування інформаційним наповненням АБК-Управління сайтом (ABKCMS). Система управління сайтом AБK-CMS дозволяє максимально спростити роботу по наповненню сайта контентом. Система управління сайтом AБK-CMS дозволяє максимально спростити роботу по наповненню сайта контентом. Перший рівень ієрархічної структури сайту складається з розділів. В кожному розділі можуть бути створені нові рубрики та сторінки, які будуть належати лише цьому розділу. Таким чином, система може створити будь-яку структуру розділів сайту, додавати та редагувати сторінки. Сторінки можуть бути різних типів, що дозволяє максимально уніфікувати наповнення сайту.

Технології розробки.

Наші спеціалісти володіють всіма сучасними технологіями реалізації ВЕБ-проектів, серед яких HTML, JavaScript, PHP, ASP, Flash, Flex, AS1, AS2, CSS, Ajax, WEB-2.0.

HTML5
CSS3
JavaScript
Ajax
PHP
MySQL
Semantic UI
ABK-CMS

www.health-loda.gov.ua

Інші проекти